top of page

Klank in de laatste levens fase

Doelen van de klank in de laatste levens fase.

  • Het bevorderen van de positieve gevoelens

  • Het bevorderen van hoopvolle gevoelens en/ of gedachten​

  • Het verminderen of wegnemen van gevoelens van verlies, isolatie, verlatenheid en angst

  • Het bevorderen van de acceptatie dat men afhankelijk is met behoud van waardigheis

  • Het bevorderen van innerlijke rust

  • Het bevorderen van de lichamelijke ontspanning

bottom of page