top of page

 

 

 

 

Met Klankschalen creëren we een sfeer van ontspanning.

Veel mensen met dementie zijn onrustig, mogelijk omdat ze de vertrouwde wereld en het bekende zelfbeeld niet meer herkennen. Ontspanning is dan een groot goed. Hierdoor is het mogelijk om de beangstigende realiteit een tijdje te verlaten en er ontstaat ruimte voor positieve emoties en een nieuwe ervaring. De klank is zelf al een nieuwe ervaring, eentje die geen eisen stelt. Dat bevordert een positief zelfbeeld.

Activiteiten met klankschalen spreken de mens met dementie holistisch aan:

  • Fysiek (ontspanning, doorstroming lichaamsvocht, lichaamsbesef, contact), zintuigen (auditief, visueel, alfactorisch,   gustatorisch).

  • Mentaal (kan herinneringen oproepen. acceptatie, verbinding).

  • Psychisch (ontladen van emoties, genieten, in andere sferen brengen).

  • Sociaal (samen).

  • Spiritueel/zingeving (verwondering). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klank begeleidt ons het hele leven, al voor onze geboorte. Trilling, geluid en beweging zijn vertrouwde ervaringen en zullen tot het laatste te ervaren zijn. De uitnodigende klanken en vibraties van de klankschaal sluiten aan bij deze eerste ervaringen. Trilling en het natuurlijk vloeiend ritme kun je eenvoudig beleven, los van cognitieve inzichten.

Daar waar een verstoring door dementie is ontstaan kan klank een brug vormen. Zo kunnen we via klankactiviteiten tegemoetkomen aan de behoeften, bijvoorbeeld de behoefte aan contact.

Wanneer we klankschalen inzetten bij de ontmoeting met mensen met dementie zijn dit belevingsgerichte momenten. Klankbeleving is waardevol voor mensen met dementie. het maakt niet uit of het een individueel contact betreft of een groep.

"Ritme kan ons gevoel van belichaming en een oerbesef van beweging en leven herstellen. Het kan oriëntatie en houvast geven." Oliver Sack., 'Musicofiia'

"Bij dementerenden die de draad kwijt zijn, geef muziek structuur en dit vooral door maat en ritme. Muziek, en vooral het aspect ritme, wordt soms gezien als het fundament van elke vorm van communicatie." Rien Verdult,. 'Contact in nabijheid'

De harmonische klanken van klankschalen stimuleren tot luisteren. Klanken kunnen herinneringen oproepen, in andere sferen brengen, tot de verbeelding spreken en verwonderen. Klank spreekt op een directe aan, doet geen beroep op cognitieve vermogens en speelt zich altijd af in het hier en nu.

Met dank aan Cilly Limberger.

https://www.samenklank.nl/

 

P1030589.JPG
DSC01567.JPG

Klank- Als brug- Bij Dementie

bottom of page